Wat zijn de twee uitgangspunten van ons spel. Die staan beschreven in het Spelregelboekje en vormen de basis voor vrijwel alle regels en gewoonten bij elke hand dat wij in clubverband spelen.

Het eerste uitgangspunt is dat tegenstanders volledig op de hoogte kunnen of moeten zijn van de betekenis van uw bieden of spelen. Dit wordt in de Engelse versie genoemd “full disclosure”, ofwel volledige openheid. Al uw afspraken moeten dus in principe bij uw tegenstanders bekend zijn. Het heeft dus te maken met Alerteren maar ook met uitleg na vragen van uw tegenstanders. Over dit punt is heel veel uit te wijden en we zullen daar nog vele malen op terugkomen.

Ten tweede is daar “communicatie tussen partners”. Artikel 16A (dat nummer doet er niet toe), definieert communicatie als bieden of spelen van een kaart. Alle andere manieren van communicatie zijn niet geoorloofd. Dus geen handgebaren, kuchen of aarzelen. Ook inkijken van systeemkaarten van de tegenstanders kan een zogenaamde OI (ongeoorloofde Inlichting) zijn. Er was een Amerikaanse topspeler die over dit punt opmerkte: “Bridge is dus ongeschikt als wedstrijdsport”. Daar zitten wij dan elke week wedstrijd-bridge te spelen. Hij bedoelde dus te zeggen dat je onwillekeurig (of opzettelijk) altijd wel op andere manieren met je partner communiceert. Alleen met schermen zou dat te voorkomen zijn maar dat is wel erg onpraktisch.

Dus de 2 uitgangspunten zijn:

  • Volledige Openheid en
  • Communicatie alleen via bieden en spelen van kaarten