Skip to the main content

Ranking Achtergrond

Ranking

Voor elke speler wordt een ranking (R) bijgehouden, berekend als het gemiddelde van zijn of haar 5 meest recent behaalde rankingpunten. Voor een speler die in het lopende seizoen nog minder dan 5 keer rankingpunten behaald heeft (minder dan 5 rankingscores heeft), kent de WL een vervangende rankingwaarde (Rv) toe, die in plaats van ontbrekende rankingscores meetelt.

Bij begin van een nieuw seizoen kent de WL voor elke speler een Rv toe gebaseerd op het gemiddelde van de 5 meest recent behaalde rankingscores van het afgelopen seizoen.

Bij nieuwe spelers en bij invallers bepaalt de WL een Rv zo redelijk mogelijk op basis van resultaten uit het verleden, meesterpunten, de NBB rating, of andere aanwijzingen.

Groepsindeling

Wedstrijden op parenbasis (parenwedstrijden en butlerwedstrijden) worden gespeeld als van elkaar onafhankelijke zittingen. Afhankelijk van de hoeveelheid aangemelde paren wordt gespeeld in meerdere (meestal drie) lijnen. Voor elke zitting wordt een indeling gemaakt op basis van de actuele spelerrankings. De ranking van een paar wordt berekend als de som van de twee individuele spelerrankings. Dit geldt voor zowel vaste partnerships als voor incidentele koppels. Bij driemanschappen worden de twee voor een zitting aangemelde spelers als paar in de strekking van deze alinea beschouwd. De paren met de (op de dag van de zitting) hoogste ranking spelen in de A-lijn, de volgende paren in de B-lijn enz. Er wordt naar gestreefd om lijnen van min of meer gelijke hoeveelheid paren te hebben.

Berekening van Rankingpunten

Per speelavond krijgt iedere meespelende speler rankingpunten op basis van het behaalde resultaat in de lijn waarin hij of zij gespeeld heeft. Voor iedere lijn geldt een gemiddelde waarde
M van rankingpunten. Voor het behalen van een gemiddelde score (50 % bij parenwedstrijden, 0 G-IMP bij butlerwedstrijden, en 10 VP bij viertallenzittingen) worden M rankingpunten toegekend. Voor betere scores worden meer rankingpunten toegekend, en voor slechtere scores minder. Bij behalen van een score T (zie onder) worden
M+B punten toegekend, bij een score t, M-B punten. (B = 20) T en
t worden bepaald per wedstrijdvorm. Voor andere scores hoger of lager dan T of t, worden rankingpunten naar rato van de behaalde score toegekend. Rankingpunten worden altijd afgerond op een heel getal. Er gelden de volgende gemiddelde waardes M voor de verschillende lijnen:

 

Lijn gemiddeld
A 80
B 70
C 60

 

Er gelden de volgende scores T en t per wedstrijdvorm:

 

Paren T = 63,5% t =36,5%
Butler T = 2 G-IMP t = -2 G-IMP
Patton T = 17 VP t = 3VP
Viertallen T = 17 VP t = 3 VP

Bij speelavonden met parenwedstrijden of butlerwedstrijden krijgen de meespelende spelers rankingpunten voor het door hun behaalde resultaat in de gespeelde lijn. Bij speelavonden in de viertallen en pattoncompetitie krijgen de spelers een keer per speelavond rankingpunten op basis van de gemiddelde prestatie van hun team (viertal) als volgt: Voor elk team wordt de speelsterkte berekend als gemiddelde van de rankings van de vier spelers die op een avond spelen. Voor elk team is de weerstand W het gemiddelde van de speelsterkte van de twee tegenstander teams. De spelers van een team krijgen rankingpunten volgens de boven gegeven uitleg waarbij M = W wordt gehandhaafd.

Zittingen met afwijkende hoeveelheid lijnen: Bij zittingen met meer of minder dan drie lijnen worden gemiddelde M en breedte B van elke lijn gerekt naar rato van de aantal gespeelde lijnen.

Meer achtergrond informatie kunt u hier lezen: DeNBB-Clubranking-debasistheorie

 

Andere artikelen
Coronabericht van het bestuur

Coronabericht van het bestuur

Beste Jump leden, Landelijk stijgen de corona besmettingen weer. Helaas is dat bij Jump '85 niet...

17/06/2022 - Hans de Boer
Nieuwe corona besmettingen

Nieuwe corona besmettingen

Beste Jump leden, Hierbij brengen wij u op de hoogte dat wij afgelopen zaterdag het bericht hebben...

13/06/2022 - Hans de Boer
Partner gezocht voor zomercompetitie

Partner gezocht voor zomercompetitie

Je dient lid van deze club te zijn om dit bericht te bekijken.
Al lid? Inloggen

14/05/2022 - Hans de Boer